ترکیب پوست طبیعی و فرش ابریشمی

فرش ابریشمی کرامتیان 

اولین تولید کننده پوست و فرش در ایران است که با ترکیب پوست طبیعی و فرش ابریشمی چشم هر بیننده ای را مجذوب هنر دست مینماید. طرح ها و رنگ های متنوع، مرغوبیت نوع پوست و رعایت استانداردهای کیفیت، محصول منحصربفردی را پیش روی هنر دوستان و شیفتگان صنعت اصیل فرش در سراسر ایران و جهان قرارداده است. آ

2,160,000 قیمت: تومان 1,944,000

طرح: پوست و فرش _ طرح: سرو

2,160,000 قیمت: تومان 1,944,000

طرح: پوست و فرش _ طرح: خشتی

2,160,000 قیمت: تومان 1,944,000

طرح: پوست و فرش _ طرح: خشتی

2,160,000 قیمت: تومان 1,944,000

طرح: پوست و فرش طرح: هریس مات

2,160,000 قیمت: تومان 1,944,000

طرح: پوست و فرش_ طرح: جوشقان

2,160,000 قیمت: تومان 1,944,000

طرح: پوست و فرش _ طرح: زیبا

2,160,000 قیمت: تومان 1,944,000

طرح: پوست و فرش _ طرح : پرند

2,160,000 قیمت: تومان 1,944,000

طرح: پوست و فرش _ طرح: قشقایی