تابلو فرش کرامتیان

تابلو فرش های کرامتیان

با نخ خاب پلی استر، بصورت چاپی در طرح های متنوع تولید می شود.  تمامی طرح ها و نقش های دلخواه مشتری روی تابلو قابل چاپ است. همچنین امکان چاپ لوگو شرکت ها و اداره ها بر روی تابلو فرش های کرامتیان وجود دارد. آ

150,000 قیمت: تومان 346,000

طرح: تابلوفرش _ طرح: اسب

150,000 قیمت: تومان 346,000

طرح: تابلوفرش _ طرح: مزرعه

150,000 قیمت: تومان 346,000

طرح: تابلوفرش _ طرح: جنگل

150,000 قیمت: تومان 346,000

طرح: تابلوفرش _ طرح: برکه