شکارگاه

طرح شکارگاه طرحی بسیار اصیل و دیرینه است که نه تنها طرحی ارزشمند در هنر ایرانی است بلکه میراث فرهنگی عظیمی برای انسان شناسی است ، این طرح که سابقه هزاران ساله دارد با شکوه دیرینه خود هر بیننده ای را به تحسین وا میدارد . در طرح شکارگاه ما این نقش عظیم ایرانی را با ساختار الگویی لچک ترنج ترکیب کردیم و فرشی که هم اکنون میبینید طرحی است که ساختار آن الهام گرفته از هزاران سال سابقه هنری است .


برچسب ها:

عکس دکورها