طرح شاهکار

این طرح اصیل متشکل از لچک و ترنج می باشد که یکی از عمده ترین طرح های فرش ایران را به خود اختصاص می دهد. فرش از چهار طرف اشاره به مرکز دارد و چشم بیننده را به طرف ترنج مرکزی سوق می دهد. لچک ها، نقش همان ترنج اصلی را دارند که به چهار قسمت تقسیم شده و هر یک چهارم آن در هر یک از چهار گوشه ی متن فرش نشانده شده است.


برچسب ها:

عکس دکورها