طرح شاه عباسی

طرح شاه عباسی اصطلاحی برای یکی از گل های اصلی در نظام نقش پردازی ایرانی است. محل خاص طراحی این گل در بند های ختایی است. به این دلیل که شاه عباس کبیر، یکی از حکمرانان و پادشاهان دودمان صفوی، خود با طراحی سنتی و قالیبافی ایرانی آشنا بود، نام این گل را به او نسبت می دهند. ریشه گل شاه عباسی برگرفته از گل انار و باورهای میتراییسم می باشد. به عبارت دیگر نوعی گل مقدس است که ریشه های آن را می توان در هزاره ها قبل، در تاریخ ایران جستجو نمود.


برچسب ها:

عکس دکورها